Životné poistenie – investícia do budúcnosti

Investičné životné poistenie

O čo vlastne ide? V skratke : „poisťovňa v mene klienta na základe zmluvných podmienok investuje do fondov a iných finančných produktov na finančnom trhu“.

Medzi  výhody takéhoto životného poistenia patrí hlavne

 • finančné zabezbečenie klienta, respektíve poistenca a celej jeho rodiny do budúcnosti
 • ochrana rodinky poisteného pre prípad nešťastnej tragickej udalosti /žiaľ, aj takéto veci sú neoddeliteľnou súčasťou života/
 • v neposlednom rade aj možnosť udržania si určitej životnej úrovne v prípade straty zamestnania, či už prechodne alebo natrvalo
 • investovať je možné do naozaj širokej škály fondov, a to znamená v prípade rôznych poisťovní už od 10,- € mesačne
 • v závislosti na zmluvných podmienkach medzi poistencom a poisťovňou je možné nastaviť vysokú mieru ochrany vkladu poisteného a aj jeho stabilizáciu
 • to znamená okrem iného aj dobrú flexibilitu v investovaní a v diapazóne poistnej ochrany, širokú ponuku investičných príležitostí
 • existujúca možnosť mimoriadnych vkladov
 • existujúca možnosť výberov formou odkupu /mimoriadne odkupy/
 • existujúca možnosť zachovania reálnej hodnoty peňazí poisteného – indexácia, fixácia poistenia na určité obdobie
 • rôzne daňové úľavy – napríklad odpočítateľná časť základu dane

Toto, a ešte oveľa viac informácií o životnom poistení, či životnej poistke, možnosť porovnania životného poistenia, najlepšie životné postenie si vypočítajte a porovnajte online.

Zdroj : sk.wikipedia.org

Poistná ochrana

Poistenie Vášho života sa určite oplatí!Pri investičnom životnom poistení je nutné si zvoliť za A : hlavné životné poistenie, pozostávajúce z niekoľkých „taríf“

 1. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s voliteľnou investičnou stratégiou s bežne plateným poistným
 2. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s voliteľnou investičnou stratégiou s jednorázovo plateným poistným
 3. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s garantovaným výnosom s bežne plateným poistným
 4. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s garantovaným výnosom s jednorázovo plateným poistným

A samozrejme za B : aj s možnosťou pripoistenia ako napríklad :

 1. Doplnkové pripoistenia pre prípad smrti – pripoistenie pre prípad smrti s konštantnou alebo lepšie povedané stálou poistnou sumou, a/alebo pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou – to znamená, že mesačná suma poistenia sa znižuje v nastavených intervaloch – na rovinu – čím je človek starší, tým menšiu sumu odvádza na poistné (je predsa iná situácia na začiatku poistenia, keď napríklad máte čerstvo schválenú hypotéku s 30 ročnou lehotou splatnosti a malé dieťa do 10 rokov a iná situácia neskôr, keď Vám do konca splatenia hypotéky chýba už len pár rokov a dieťa je už dávno dospelé).
 2. Úrazové pripoistenia – pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu, – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s lineárnym plnením, – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením /až do výšky 400 % poistnej sumy, či až dokonca 700 % poistnej zmluvy/, – pripoistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, -pripoistenie denného odškodného za možné rôzne drobné úrazy
 3. Denné dávky – pripoistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici s plnením od prvého dňa, pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 15 alebo 29 dňa /až do 720 dňa pracovnej neschopnosti/ a pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od prvého dňa /minimálna dĺžka pracovnej neschopnosti však musí byť aspoň 61 dní ! /
 4. Kritické ochorenia – pripoistenie pre prípad kritických ochorení*
 5. Pripoistenia invalidity – pripoistenie ročnej dávky pre prípad invalidity, a/alebo pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poisteného

*kritické ochorenia, zákroky – rakovina, operácie koronárnych tepien ako bypass /premostenie koronárnej tepny/, infarkt myokardu, zlyhanie obličiek /koncové štádium/, mozgová príhoda, operácia aorty /hlavná a najväčšia tepna odvádzajúca krv zo srdcového svalu/, strata zraku – trvalá alebo nezvratná, hluchota, operácia srdcovej chlopne – náhrada, transplantácia jedného zo životne dôležitých orgánov, roztrúsená skleróza /sclerosis multiplex/, obrna – ochrnutie, AIDS – následok krvnej transfúzie, popáleniny III. stupňa na viac ako 30 % povrchu tela, nezhubný /benígny/ mozgový nádor, bakteriálna meningitída, kliešťová encefalitída, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, kóma, konečné štádium pľúcneho ochorenia atď.

Dôležité upozornenie na záver : NEEXISTUJE univerzálna poistka pre každého /či už investičná alebo iná/. Je dôležité nastavovať si poistenie naozaj individuálne pre každý prípad. Poisťovňu si vyberiete až neskôr, keď budete vedieť, čo vlastne poisťovať budete !

Byť poistený kvalitne ešte neznamená, že aj najdrahšie ! Vytýčte si predom, čo od svojho životného poistenia očakávate a podľa toho si vyberajte správne nastavenie Vášho poistenia a Vašu poisťovňu !

Životnú poistku či životné poistenie je v prvom rade hlavne spôsob zabezpečenia a až potom ho môžeme chápať ako nejaké sporenie.

Niektorí ľudia si často poisťujú radšej majetok ako sami seba a pritom človek ako taký je sám zdrojom tohto majetku, bez človeka by neexistoval ani majetok, človek sám je najčastejším zdrojom príjmu.

Poistiť sa teda znamená okrem iného aj zabezpečiť príjem v prípade nepredvídateľných udalostí či dokonca smrti, ktoré tak môžu ohroziť Vašu rodinu.

A to predsa nechcete !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *