PZP online a najlacnejšia kalkulačka a porovnanie ceny

PZP online

Keď sa povie povinné zmluvné poistenie, viete, čo to je? Možno viete, že ho potrebujete, a že je nevyhnutné skoro pre každé vozidlo. No jeho úlohu nikto nevníma. Práve dnes vám poodhalíme, prečo sa tento typ zabezpečenia vozidla stal povinnosťou. Vieme aj to, kde nájsť najlacnejšie PZP online vďaka spolupráci s portálom Insuro. Nájdete tam možnosť s jednoduchým uzatvorením zmluvy.

Dôvod povinnosti mať poistenie auta

PZP na auto sa stalo povinnou z jednoduchého dôvodu. Totiž keď tento typ zabezpečenia vozidla neexistoval a bola spôsobená nejaká dopravná nehoda, nebolo toho, kto by škodu zaplatil. Každý musel riešiť veci po svojom a z vlastného vrecka, čo nebolo veľmi príjemné. Nehovoriac o prípade, ak poškodenie vozidla nenastalo vašim pričinením. Z toho dôvodu je neuzatvorenie tohto zabezpečenia trestné a vysoko pokutované. Takéto poistenie auta nájdete aj na Insuro.

PZP online je najlacnejšie, najlepšie a najvýhodnejšie

Spočiatku sa môže stať, že tieto tri kritériá sú nezlučiteľné. Ideálne PZP môže byť vaše veľmi rýchlo, ak si urobíte porovnanie ponúk pomocou bezplatnej kalkulačky online, medzi známe patrí overený portál zameraný na poistenie. Tá vám výsledky zoradí buď podľa ceny alebo iného dôležitého kritéria pre vás. Možno by vás zaujímalo niečo konkrétnejšie. Na tejto stránke na Insuro nájdete všetko potrebné.

Vyskúšajte určite PZP online porovnanie. Len pár klikov a zistíte tie najlacnejšie ponuky od všetkých poisťovní. Ak budete mať záujem, tak si vyberiete konkrétnu ponuku s okamžitým uzatvorením zmluvy.

Ak si otvoríte hore uvedenú stránku, k dispozícii vám bude kalkulačka PZP online, ktorá vám vie urobiť porovnanie. Ako funguje? Nie je to žiaden nástroj, aký si pod pojmom kalkulačka väčšina z nás predstaví. Jedná sa o formulár, ktorý je potrebné vypísať, aby ste zistili všetky dostupné ponuky pre vás. Údaje, ktoré môžu ovplyvniť výslednú cenu sa netýkajú len vozidla, ale aj jeho majiteľa. Je dôležité, aby ste všetko vyplnili presne a správne, aby aj výsledné ceny boli čo najpresnejšie a aby ste si mohli o tento druh produktu aj hneď požiadať. Ak v zmluve budú iné údaje, ako má vaše vozidlo, samozrejme nebude platná.

Kto zistí, že nemám uzatvorené povinné zmluvné poistenie?

Je to veľmi banálna otázka, no často sa s ňou stretávame. Poisťovňa vás rozhodne za neuzavretú zmluvu stíhať nebude. Viacej sa o tom dozviete aj na stránke slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak je váš prípad ten, že vám končí platnosť aktuálneho zabezpečenia, poisťovne majú tendenciu automaticky zasielať ďalšiu zmluvu. A to aj s dočasnou bielou kartou a faktúrou na zaplatenie poistného. Nemusí to však prísť na čas, to znamená pred uplynutím doby platnosti bielej karty. Preto je vašou povinnosťou si túto dobu pravidelne kontrolovať. Prečo? Pretože náhoda je sviňa a už prvý deň po uplynutí vášho PZP online alebo iného dopravného prostriedku, vás môže náhodne zastaviť policajná hliadka. A tá tento nedostatok zistí, pretože pri kontrole vozidla sa treba preukázať aj dokladmi, ako sú biela a zelená karta. Tie dokazujú, že ste riadny platiteľ poistného.

Pokuta vás neminie, preto radšej uzatvorte PZP online!

Ak sa preukáže, že je vaše povinné zmluvné poistenie po platnosti alebo že ho vôbec nemáte uzatvorené, mali by ste sa pripraviť na pekne mastnú pokutu. Môže dosiahnuť aj niekoľko stoviek eur. Preto je lepšie tento typ zabezpečenia nepodceňovať. Radšej si ho zaobstarajte za niekoľko desiatok eur ročne. Je to lacnejšie ako jednorazovo zaplatiť aj niekoľko stoeurovú pokutu.

Lepší prípad je, ak si jazdíte takto „načierno“ už dlhšiu dobu a stále vás nečapli. Horšie ako pokuta pri náhodnej cestnej kontrole vozidla môže byť to, ak spôsobíte s takýmto vozidlom dopravnú nehodu. Prečo? Pretože vinovatý budete zo všetkého hlavne vy. Zákon vás chrániť nebude a vy budete povinný zaplatiť všetky škody spôsobené iným vozidlám. Samozrejme aj sebe a ešte k tomu môžete dostať aj miliónovú pokutu, ktorá vás bude vláčiť po súdoch, veď odkiaľ by ste toľko eur nabrali? Opäť nám vyšlo, že lepšie je zaplatiť za rok niekoľko desiatok eur za PZP online, ako splácať milióny eur dokonca života.

Rôzne typy vozidiel a rôzne poisteniaNa aké vozidlá sa vzťahuje?

Majitelia vozidiel sa mylne domnievajú, že PZP sa vzťahuje len na auta. Pravda je však taká, že sa vzťahuje aj na:

 • motocykle,
 • prípojné vozidlá,
 • dodávky
 • iné motorové a nemotorové stroje s evidenčným číslom alebo bez neho, ako sú napr.: poľnohospodárske stroje a vysokozdvižné vozíky.

Presné vymedzenie vozidiel sa nachádza v zákone o PZP.

Pomohlo vám porovnanie PZP online?

Porovnanie povinného zmluvného poistenia online je to najlepšie a najlacnejšie pre každého, kto potrebuje tento produkt cez tento odkaz. Takto zistíte, že predchádzajúci rok ste u inej poisťovni platili zbytočne veľa. Skutočne, ceny tohto produktu sa môžu líšiť až v stovkách eur, niekedy sú rozdiely presahujúce 300 eur. Pokiaľ nepatríte k zámožnej vrstve, takáto úspora pre vás predstavuje veľké šťastie. Inou výhodou online PZP porovnania je aj to, že do niekoľkých minút máte k dispozícii toľko ponúk, aké by ste osobnou návštevou poisťovni získavali aj niekoľko hodín.

Ak vám teda porovnanie pomohlo, poistenie vám je na dosah. A to vďaka tomu, že po kliknutí na tú ponuku, ktorá sa vám pozdáva, o ňu aj požiadate. Doplníte ešte niekoľko informácii a na mail dostanete návrh zmluvy, podmienky, údaje na zaplatenie poistného a dočasnú bielu kartu. Tá ma platnosť 30 dní, preto dbajte na to, aby ste do tejto doby faktúru zaplatili. Kartu si vytlačte, keďže je povinnosťou každého šoféra mať ju pri sebe vo vozidle, na ktoré sa vzťahuje. Po uhradení faktúry vám bude čo najrýchlejšie doručená zelená a biela karta a vy môžete pokojne jazdiť.

Najlepšie a najlacnejšie PZP a na iné motorové a nemotorové vozidlá je síce ako ihla v kope sena, no vďaka nášmu článku a kalkulačke online ju nájdete okamžite a bezplatne.

Životné poistenie – investícia do budúcnosti

Investičné životné poistenie

O čo vlastne ide? V skratke : „poisťovňa v mene klienta na základe zmluvných podmienok investuje do fondov a iných finančných produktov na finančnom trhu“.

Medzi  výhody takéhoto životného poistenia patrí hlavne

 • finančné zabezbečenie klienta, respektíve poistenca a celej jeho rodiny do budúcnosti
 • ochrana rodinky poisteného pre prípad nešťastnej tragickej udalosti /žiaľ, aj takéto veci sú neoddeliteľnou súčasťou života/
 • v neposlednom rade aj možnosť udržania si určitej životnej úrovne v prípade straty zamestnania, či už prechodne alebo natrvalo
 • investovať je možné do naozaj širokej škály fondov, a to znamená v prípade rôznych poisťovní už od 10,- € mesačne
 • v závislosti na zmluvných podmienkach medzi poistencom a poisťovňou je možné nastaviť vysokú mieru ochrany vkladu poisteného a aj jeho stabilizáciu
 • to znamená okrem iného aj dobrú flexibilitu v investovaní a v diapazóne poistnej ochrany, širokú ponuku investičných príležitostí
 • existujúca možnosť mimoriadnych vkladov
 • existujúca možnosť výberov formou odkupu /mimoriadne odkupy/
 • existujúca možnosť zachovania reálnej hodnoty peňazí poisteného – indexácia, fixácia poistenia na určité obdobie
 • rôzne daňové úľavy – napríklad odpočítateľná časť základu dane

Toto, a ešte oveľa viac informácií o životnom poistení, či životnej poistke, možnosť porovnania životného poistenia, najlepšie životné postenie si vypočítajte a porovnajte online.

Zdroj : sk.wikipedia.org

Poistná ochrana

Poistenie Vášho života sa určite oplatí!Pri investičnom životnom poistení je nutné si zvoliť za A : hlavné životné poistenie, pozostávajúce z niekoľkých „taríf“

 1. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s voliteľnou investičnou stratégiou s bežne plateným poistným
 2. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s voliteľnou investičnou stratégiou s jednorázovo plateným poistným
 3. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s garantovaným výnosom s bežne plateným poistným
 4. investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s garantovaným výnosom s jednorázovo plateným poistným

A samozrejme za B : aj s možnosťou pripoistenia ako napríklad :

 1. Doplnkové pripoistenia pre prípad smrti – pripoistenie pre prípad smrti s konštantnou alebo lepšie povedané stálou poistnou sumou, a/alebo pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou – to znamená, že mesačná suma poistenia sa znižuje v nastavených intervaloch – na rovinu – čím je človek starší, tým menšiu sumu odvádza na poistné (je predsa iná situácia na začiatku poistenia, keď napríklad máte čerstvo schválenú hypotéku s 30 ročnou lehotou splatnosti a malé dieťa do 10 rokov a iná situácia neskôr, keď Vám do konca splatenia hypotéky chýba už len pár rokov a dieťa je už dávno dospelé).
 2. Úrazové pripoistenia – pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu, – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s lineárnym plnením, – pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením /až do výšky 400 % poistnej sumy, či až dokonca 700 % poistnej zmluvy/, – pripoistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, -pripoistenie denného odškodného za možné rôzne drobné úrazy
 3. Denné dávky – pripoistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici s plnením od prvého dňa, pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 15 alebo 29 dňa /až do 720 dňa pracovnej neschopnosti/ a pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od prvého dňa /minimálna dĺžka pracovnej neschopnosti však musí byť aspoň 61 dní ! /
 4. Kritické ochorenia – pripoistenie pre prípad kritických ochorení*
 5. Pripoistenia invalidity – pripoistenie ročnej dávky pre prípad invalidity, a/alebo pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poisteného

*kritické ochorenia, zákroky – rakovina, operácie koronárnych tepien ako bypass /premostenie koronárnej tepny/, infarkt myokardu, zlyhanie obličiek /koncové štádium/, mozgová príhoda, operácia aorty /hlavná a najväčšia tepna odvádzajúca krv zo srdcového svalu/, strata zraku – trvalá alebo nezvratná, hluchota, operácia srdcovej chlopne – náhrada, transplantácia jedného zo životne dôležitých orgánov, roztrúsená skleróza /sclerosis multiplex/, obrna – ochrnutie, AIDS – následok krvnej transfúzie, popáleniny III. stupňa na viac ako 30 % povrchu tela, nezhubný /benígny/ mozgový nádor, bakteriálna meningitída, kliešťová encefalitída, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, kóma, konečné štádium pľúcneho ochorenia atď.

Dôležité upozornenie na záver : NEEXISTUJE univerzálna poistka pre každého /či už investičná alebo iná/. Je dôležité nastavovať si poistenie naozaj individuálne pre každý prípad. Poisťovňu si vyberiete až neskôr, keď budete vedieť, čo vlastne poisťovať budete !

Byť poistený kvalitne ešte neznamená, že aj najdrahšie ! Vytýčte si predom, čo od svojho životného poistenia očakávate a podľa toho si vyberajte správne nastavenie Vášho poistenia a Vašu poisťovňu !

Životnú poistku či životné poistenie je v prvom rade hlavne spôsob zabezpečenia a až potom ho môžeme chápať ako nejaké sporenie.

Niektorí ľudia si často poisťujú radšej majetok ako sami seba a pritom človek ako taký je sám zdrojom tohto majetku, bez človeka by neexistoval ani majetok, človek sám je najčastejším zdrojom príjmu.

Poistiť sa teda znamená okrem iného aj zabezpečiť príjem v prípade nepredvídateľných udalostí či dokonca smrti, ktoré tak môžu ohroziť Vašu rodinu.

A to predsa nechcete !

Porovnanie hypoték

Chcete si opraviť dom alebo postaviť nový?Túžite po novom bývaní, ale chýbajú vám na to financie? Tak vám dávame do povedomia porovnanie hypoték, ktoré vám vyobrazí tú najlepšiu ponuku pre vás, pretože funguje na základe vášho zadania. Povedzme si o tomto produkte niečo viac, ako aj o tom, prečo využiť na jeho získanie práve stránku hore.

Čo je to?

Začneme klasicky. Predstavme si, čo to tá hypotéka vlastne je a aký je jej cieľ. Ide o finančný produkt, ktorý je poskytovaný bankovými spoločnosťami za jediným účelom. Tým účelom je pomôcť vám financovať vaše nové bývanie, nech už je akejkoľvek povahy. To znamená, že tento produkt je vám dostupný jedine vtedy, ak peniaze z neho investujete do bývania, ale pozor, nie do vybavenia. Z vyššie uvedeného vypláva, že sú určené buď na kúpu nehnuteľnosti, jej stavbu alebo prerobenie. Akýkoľvek iný účel pri žiadosti o tento produkt neprejde, no ak potrebujete peniaze na iný účel, na trhu je aj spotrebný úver na čokoľvek, ktorý taktiež nájdete aj na hore uvedenej stránke. Po schválení tohto produktu dostanete na účet peniaze a potom vám už len ostáva pomaličky dlžobu splácať.

Ako si vybrať?

Výber vhodnej hypotéky je veľmi dôležitý, pretože nesprávne zvolený produkt vás môže zbytočne pripraviť až o desaťtisíce eur. Preto sa netreba rozhodovať len na základe sympatií k jednej spoločnosti alebo na základe výšky poskytovaného úroku prípadne toho, čo vám povedal známy, ale do úvahy treba brať komplexnosť ponuky, nielen jej časť. Aké sú teda body, ktoré by sme pri výbere čo najvýhodnejšieho produktu mali zohľadniť?

 1. úrok

Väčšina z nás berie úrok za základné kritérium pri výbere vhodného bankového produktu. Je pravda, že pri rozhodovaní nesie podstatnú časť, ale okrem neho sú tu aj iné faktory, ktoré môžu ponuku s najnižším úrokom dostať do rovnakej alebo aj nevýhodnejšej línie než je ponuka vyššieho úroku v inej spoločnosti. Samozrejme, nemusí to byť vždy tento negatívny prípad. Úrokové sadzby sú v súčasnosti na svojich minimách. Minulosť takéto nízke hodnoty skutočne nepoznala.

 1. doba fixácie

Doba fixácie sa zdá byť nevinná, ale nemusí to tak byť. Táto doba totižto určuje, ako dlho budú vaše mesačné splátky za hypotéku s nemenným úrokom. V súčasnosti je lepšie si túto dobu určiť, pretože ako sme sa zmienili, hodnoty úroku sú najnižšie v histórií a pokles nie je v dohľadne. Skôr sa odborníci prikláňajú k tomu, že by začal opäť narastať, čo by nemuselo mať príjemný dopad na vaše splátky. Samozrejme určiť si túto dobu nie je povinné avšak za toho predpokladu si s vami bude spoločnosť narábať tak, ako sa jej prihodí. Na základe vlastného uváženie však musíte prísť na to, či ju potrebujete alebo risknete.

 1. doba splatnosti

Splatnosť je ďalší číselný údaj, s ktorým je hypotéka spojená. Objektívne by ste mali posúdiť, akú dlhú dobu budete na splatenie vami žiadanej čiastky potrebovať. Ak by ste situáciu objektívne nevedeli posúdiť, banka vám s tým chtiac-nechtiac pomôže. Na základe vami doložených dokumentov si sami vedia vyrátať, či vami žiadaná doba splatnosti je zrealizovateľná alebo nie. Doba splatnosti sa určuje na základe mesačných čistých príjmov a na základe veku žiadateľa. Minimálna doba sú 4 roky, maximum je 30 rokov.

 1. Výška poskytnutej sumy a LTV

Hypotéka vás oprávňuje požiadať o sumu od približne 3 000 eur až po 200 000 eur. Avšak ani v tejto sume nie ste tak celkom slobodný, pretože poskytnutú výšku ovplyvňuje aj iný faktor, ktorým je LTV. LTV alebo loan to value predstavuje háčik hypotéky. V jednoduchosti povedané ide o číslo, ktoré vyznačuje, koľko percent z celkovej sumy nehnuteľnosti resp. sumy, ktorú na ňu potrebujete, je vám daná spoločnosť poskytnúť. Háčik spočíva v tom, že je to možné maximálne so 70%. Teda, ak by ste potrebovali finančnú pomoc s celou nehnuteľnosťou, je lepšie obrátiť sa na spotrebný úver.

 1. Poplatok za sprostredkovanie

Málokto si uvedomuje, že spoločnosti si účtujú aj poplatky za sprostredkovanie. Hoci vás ich nemusia pýtať hneď na začiatku, budú vám to strhávať z mesačných splátok. Tieto poplatky predstavujú buď nejaké percento z celkovej sumy, ktoré však po prepočte môže predstavovať stovky, niekedy aj tisíce eur, alebo potom fixný poplatok, ktorý je opäť stanovený na niekoľko stoviek eur.

Hypotéka pomôže aj mladým, aj pri rekonštrukciiPorovnanie

Aby ste objektívne zistili, ktorá hypotéka je najvýhodnejšia a najlepšia, mali by ste sa pustiť do porovnávania ponúk aj pre vyššie zmienené faktory. Pokrok tejto doby je v tom, že už to nemusíte robiť osobne  v kamenných pobočkách spoločností, ale stačí, ak si urobíte porovnanie hypoték, ku ktorému sa dostanete aj po kliknutí na úplne hore uvedený odkaz.

Najvýhodnejšia a najlepšia hypotéka už nie je len o náhode a dlhom hľadaní. Vďaka tomu môžete zistiť všetky ponuky do niekoľkých sekúnd a hneď si aj nejakú vybrať. Vašou jedinou úlohou bude len vypísať 4 kolónky, do ktorých zadáte požadovanú sumu, dobu fixácie, dobu splatnosti a hodnotu nehnuteľnosti, ktorú bude potrebné založiť. V okamihu budete mať pred sebou výsledky ponúk so všetkými hore uvedenými faktormi, takže už nemusíte zisťovať a počítať nič navyše. Okrem toho tam budete mať uvedené aj to, koľko vás vybraná hypotéka bude stáť v skutočnosti, pretože obsahuje celkovú preplatenú sumu.

Porovnanie hypoték vám môže pomôcť v značnej miere, a to nielen preto, že vám zobrazí všetky dostupné ponuky s konkrétnymi číselnými informáciami, ale aj preto, že vám poskytne mnoho užitočných informácií o rôznych typoch takýchto finančných produktov.

Všeobecné podmienky

Po vyššie zmienených faktoch by vás možno zaujímalo aj to, aké podmienky si hypotéka kladie. V prvom rade je potrebné mať nad 18 rokov a stály príjem, pretože hypotéka bez dokladovania príjmu neexistuje. Nutné je taktiež založiť nehnuteľnosť, v prípade stavby to môže byť aj tá, ktorú práve staviate, hoci ešte nemáte začaté ani základy.

Špeciálnym prípadom je hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom, ktorý dlžníkom pomáha ročne splatiť 3% úroku a to počas prvých piatich rokov splácania. Táto ponuka však svojich žiadateľov obmedzuje v dvoch smeroch: 1.požadovaná výška sumy je max 50 000 eur; 2.hrubý mesačný príjem môže byť max 1,3 násobok priemernej mzdy na SVK, v prípade manželov 2,6 násobok. Okrem týchto obmedzení má však aj plno výhod, o ktorých viac sa môžete dočítať aj na odkaze hore.

Hypotéka je veľmi obsiahla téma a viac o nej sa môžete dočítať aj tu: http://ekonomika.sme.sk/c/20228478/banky-ku-koncu-juna-poskytli-hypoteky-za-vyse-dvadstat-miliard-eur.html

Úvery – prehľad jednotlivých možností

Úver priamo do vaších rúkÚvery sa prezentujú aj pod iným známym pojmom, akým sú finančné pôžičky. Predchádzajúca veta zároveň vysvetľuje podstatu tohto produktu. Sú s ním však spojené pravidlá, ktoré treba rešpektovať a podmienky, ktoré treba na ich získanie spĺňať. Vo všeobecnosti poskytujú rôzne sumy začínajúce už od nejakých 20 eur a smerujú až do vysokých čísel, približne do 200 000 eur. V tomto článku si povieme všetko, čo je pri tejto téme dôležité.

Začnime teda tým, čo čakať a s akými pojmami sa stretnete, ak vám tento produkt bude schválený. V prvom rade sa vy stávate dlžníkom. Požičané peniaze musíte vrátiť veriteľovi, ktorý vám ich požičal na nejakú dobu a treba ich vrátiť do takej doby, akú ste si vopred dohodli. Podľa výšky sumy prebieha splácanie buď jednorazovo alebo v mesačných splátkach. Splatená suma je len zriedkakedy na takej hodnote ako tá, ktorú ste si požičali a to práve kvôli úrokovej sadzbe a iným poplatkom, ktoré percentuálne zastupuje ročná percentuálna miera nákladov (RPMN).

Poskytovatelia

Finančné produkty poskytuje mnoho spoločností. Podľa prvotného charakteru však rozdeľujeme bankové a nebankové pôžičky. Tie najvýhodnejšie úvery však vznikajú spojením prvého a druhého typu spoločnosti na peniazomat.sk. Práve tie nebankové sú spojené s predsudkami ľudí, ktorí si myslia, že len zdierajú. Zdierajú aj bankové spoločnosti. Nebankové väčšinou ponúkajú svoje produkty za zvýhodnených podmienok, čoho príčinou býva zvýšená úroková sadzba. Žiaden zákazník by neskončil „zdratý z kože“, keby si všetky podmienky prečítal. Žiadna oficiálna spoločnosť si totižto nemôže dovoliť meniť pravidlá zmluvy bez toho, aby vás o tom informovala. Ak nie ste opatrný, neobviňujte z toho nebankové spoločnosti.

Spôsoby získania finančnej pomoci

Pôžičky alebo úvery získate najjednoduchšie a najrýchlejšie online. To, že je to pravda dosvedčuje aj fakt, že si tento spôsob osvojuje mnoho zákazníkov, ktorí nemajú čas chodiť do pobočiek a sú radi, že po namáhavej práci sú konečne doma. Zároveň sú pôžičky online jedinou možnosťou pre tých, ktorí potrebujú nižšie sumy s jednoduchšími podmienkami, s čím by v bankových spoločnostiach neobstáli a jediná ich záchrana sú práve tie nebankové, ktoré fungujú jedine na internete. Niektoré majú svoje pobočky, ale nájsť ich je umenie.

Veľmi populárnou metódou žiadania sú aj sms pôžičky, ktoré však ani zďaleka nie sú také úžasné, ako si o nich niektorí myslia. Myslia si to jedine tí, ktorí si podmienky týchto poskytovateľov nenaštudovali. Niektorí sa totižto obohacujú nielen na úrokovej sadzbe, ale aj na tom, že si účtujú poplatky za sprostredkovanie peňazí, čo môže byť aj viac ako 50 eur. Takisto nepatria medzi tie spôsoby, ktoré vám doručenie peňazí zabezpečia rýchlo. Niekedy to trvá aj viac ako 4 dni a samotné vypísanie sms žiadosti je tiež zdĺhavé.

Okrem vyššie dvoch zmienených metód, môžete o úvery požiadať aj osobne alebo telefonicky. My osobne uprednostňujeme pôžičky online, pretože na vyššie zmienenej stránke si môžete urobiť porovnanie jednotlivých ponúk s presnými číselnými hodnotami (úrok, mesačná splátka, celková splatená suma …), a s tým vám pomôže jednoduchá úverová kalkulačka.

Existuje viacero deleníZákladné delenie

Väčšina z nás si možno myslí, že úvery sa týkajú len vysokých pôžičiek, čo však nemusí byť pravda, keďže ide o finančnú pomoc v každom zmysle slova. Predstavme si teda základné delenie týchto produktov.

1.Pôžičky ihneď sú nižšie úvery, ktoré poskytujú len nebankové spoločnosti. Názov evokuje, že pôjde o produkty veľmi rýchlo a ľahko získateľné. Rýchlo znamená, že na účte ich môžete mať už do 24 hodín od požiadania a do 10 minút od schválenia a ľahko, že sú dostupné každému – nezamestnaným, dôchodcom, ženám na materskej, študentom a nekladú si ani také podmienky ako je dokladovanie príjmu, či kontrola registra. Požiadať môžete o nízke čiastky, aj 20 eur, pričom ich strop býva 350 eur, maximálne 500 eur. Charakteristické pre nich je aj to, že ich splatná doba býva maximálne 31 dní. Úroková sadzba býva okolo 20-30%, pričom niektoré nebankové spoločnosti vám umožňujú požičať si bez úroku, ak ste ich nový zákazník.

2.Rýchle pôžičky sú úvery poskytujúce vyššie sumy, približne do 5 000 eur a dostupné sú aj bankách, aj v nebankovkách. Na ich získanie je potrebné spĺňať náročnejšie kritéria, pravdepodobne bude nutné dokladovať príjem a mať čistý register. Vybavené sú priemerne do 7 dní. Takisto ide o úvery s dlhšou záväznosťou – na mesiace až roky. Úroková sadzba je v takých rozmeroch, ako vo vyššie uvedenom prípade.

3.Klasické pôžičky sú úvery poskytujúce vysoké sumy, aj do 200 000 eur, no sú vám na ťarchu aj niekoľko desaťročí, maximálne však tridsať. Na ich získanie musíte spĺňať ešte náročnejšie podmienky, čiže nezamestnaný či celkovo ľudia s nízkym príjmom so žiadosťou asi neobstoja. Počítať by ste mali aj s ručením nehnuteľnosťou. Vybavujú sa približne 14 dní a ich úroková sadzba je veľmi nízka, v súčasnosti najnižšia v histórií a bez problémov sa môžete stretnúť s číslami 0%. Samozrejme, tento úrok platí len na isté fixné obdobie a v konečnom dôsledku môžete aj tak preplatiť desaťtisíce eur, ako to už pri veľkých sumách býva.

Nebankové pôžičky

Ak ste náročnejší klient, resp. máte isté problémy, ktoré ak by ste predložili v banke, ani by sa s vami nezhovárali, máme pre vás aj iné ponuky. Jedine nebankové pôžičky vám poskytnú pôžičky bez registra, pôžičky bez dokladovania príjmu či pôžičky bez ručenia nehnuteľnosťou. Rovnako poskytuje pôžičky pre nezamestnaných, dôchodcov, ženy na materskej, študentov či iné kategórie, ktoré sú v bankách neprípustné.

Nezabúdajte, že úvery (o ktorých sa dočítate aj v inom článku) sú veľmi prísne a je nutné, aby ste ich splácali v riadnych termínoch. Preto sa do nich nepúšťajte, ak viete, že s ich splácaním budete mať problémy. V opačnom prípade budú jednotlivé spoločnosti veľmi nepríjemné a nebudú brať ohľad na vaše dôvody.